Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitemiz veya hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar, İnfomag’a veya İnfomag lisans sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Web sitemiz veya hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmanız, herhangi bir İnfomag veya üçüncü şahıs ticari markalarını yeniden üretme veya kullanma hakkı vermez.

Garanti Reddi

Web sitemizi veya hizmetlerimizi kullanımınızın yalnızca kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. Böyle bir hizmetin “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu” temelinde sunulduğunu kabul edersiniz. Ticari olarak satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ister açık ister örtülü olsun, her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmiyoruz; Hizmetin kullanımından veya Hizmet aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğinden veya Hizmetteki kusurların düzeltilmesinden elde edilebilecek sonuçlar konusunda herhangi bir garanti vermemekteyiz. Hizmet kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal ve/veya verinin kendi takdirine bağlı olarak yapıldığını ve bilgisayar sisteminizdeki herhangi bir hasardan veya veriden kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. Bu tür malzemelerin ve/veya verilerin indirilmesi, hizmet yoluyla satın alınan veya elde edilen herhangi bir mal veya hizmet veya hizmet aracılığıyla yapılan işlemler ile ilgili herhangi bir garanti vermeyiz. Tarafımızdan veya Hizmet aracılığıyla tarafınızca elde edilen sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti yaratmayacaktır.

Bölünebilirlik

İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya hükmünün, yetkili bir mahkeme tarafından yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, tarafların, geri kalan hükümlerinin veya bölümlerinin, işbu konu, ve bu tür tüm geri kalan hükümler ya da bölümleri, tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Değişiklikler

Bu sözleşmenin veya web sitesi veya hizmetlerle ilgili politikalarının, bu anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonunu web sitesinde yayınladıktan sonra herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Yaptığımız zaman, bu sayfanın altındaki güncellenmiş tarihi güncelleyeceğiz. Bu değişikliklerden sonra web sitesinin sürekli kullanımı, bu tür değişikliklere rıza gösterecektir.

Bu Şartların Kabulü

Bu sözleşmeyi okuduğunuzu, tüm şart ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Web sitesi veya hizmetlerini kullanarak, bu sözleşmeye bağlı olmayı kabul edersiniz. Bu sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, web sitesi ve hizmetlerini kullanmaya veya bunlara erişmeye yetkili değilsiniz.

Bize Ulaşın

Bu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın.

Hemen Ara